Projektiranje Urbanistična dokumentacija Svetovalni inženiring

Novice

MSE aktivno sodeluje pri novelaciji Pravilnika o zahtevah za NN el. inštalacije v stavbah in Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele

Potekajo intenzivna strokovna usklajevanja s ciljem prenove in posodobitve veljavnih pravilnikov kot posledica zahtev po zagotavljanju električne... Preberi več

MSE je sodelovala pri pripravi pobude za vključitev preverjanja električnih inštalacij v sklop intervencijskih ukrepov po poplavah

Naravna ujma avgusta 2023 je pustila za seboj pravo razdejanje, pri čemer se bodo njene posledice čutile še vrsto let. Izpostaviti je... Preberi več

Vizija razvoja mesta Krško

Mesto Krško je potrebno povezati v celoto, umakniti glavne prometnice z območja med reko in bivalnimi površinami, povezati mesto z reko in ponovno umakniti industrijo na obrobje mesta, hkrati pa oživiti močno meščansko strukturo, ki jo je mesto nekoč že imelo.

To je osnovni koncept vizije razvoja mesta Krško, katere pobudnik in avtor je družba Savaprojekt. Zastavljena je v okvir treh časovnih obdobij – trideset, šestdeset in sto let – ob predpostavki enakomernega gospodarskega razvoja ter na temelju obstoječih znanj in razvoja tehnologije. »Večina ureditev, načrtovanih v preteklosti, je že realiziranih, zato je potrebno določiti nadaljnjo pot razvoja mesta, »poudarja idejni vodja vizije Peter Žigante, glavni direktor družbe Savaprojekt.

»Naš cilj je, da bi vizijo, ki bi postavila temelje za vse potencialne razvojne projekte, oblikovali skupaj z meščankami in meščani z vseh področij družbenega življenja, ki najbolje poznajo mesto, zato želimo vključiti njihove ideje in predloge. V končni fazi pa naj bi vizijo potrdil tudi Občinski svet občine Krško, vendar le kot usmeritev, ne pa kot obvezujoč dokument,« še dodaja.

Več...

Kakovost

Kje se nahajamo